Velkommen til BeiarVekst AS

En vekstbedrift i Beiarn.

BeiarVekst AS

BeiarVekst AS har som samfunns-oppdrag å gi tilbud om tilrettelagt arbeid til personer med nedsatt arbeidsevne gjennom arbeidsmarkedstiltaket VTA. 

Mennesker pakker krabber

Arbeidsoppgaver

Vi har etablert oss som en betydelig matvareprodusent i Beiarn, der vi i hovedsak produserer produktene til Mimi

Enkelte av våre ansatte jobber også i eksterne bedrifter og vi driver en egen transportavdeling der vi påtar oss transportoppdrag for privatpersoner og næringsliv i Beiarn m. omegn.


BeiarVekst AS

Arbeid

Retningslinjer